Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Toetsen van groep 4

Leuk je te ontmoeten

Welkom in groep 4

Jouw kind op school?


Heb jij een kleuter van 4 en gaat hij of zij over een poosje naar school? Het is in dat geval fijn om alles te weten te komen over hoe het op de basisschool gaat. In dit artikel vertellen we je van alles over allerlei zaken die op school aan bod komen. Zodoende kun je voorbereid aan een nieuw avontuur beginnen. We vertellen je over de vakken die straks gegeven gaan worden, de toetsen en wat je kan doen als je kind niet vanzelf mee kan komen op de basisschool.

Vanaf welke leeftijd naar school?
Veel kinderen gaan vanaf 4 jaar naar school. Dat is dan ook een mooie leeftijd om te starten met het leren in groep 1. Echter is het niet verplicht om vanaf 4 jaar te starten. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud wordt. Dan is onderwijs verplicht. Maar het is wel aan te bevelen om een kind al bij 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd om te gaan met anderen en samen te spelen en wordt voorbereid op het verdere onderwijs. Als je twijfelt kun je het beste in gesprek met de leerkracht besluiten om het schoolgaan uit te bouwen en een kleuter ’s middags nog thuis te houden.

De basis van het leren
Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis van kinderen gewerkt. Dit gaat om veel gebieden, waaronder taal, schrijven, lezen, rekenen, godsdienst, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Ja, dat zijn veel vakken, maar leerlingen krijgen ze uitgespreid. Vanaf groep 3 staat lezen en schrijven centraal, waarna in groep 4 de rest een grotere plek krijgen. Rekenonderwijs begint met kleine getallen en wordt vervolgens een beetje moeilijker, maar goed bij te houden als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Enkele vakken komen dagelijks terug, zoals taal en rekenen, maar andere vakken komen maar eens per week op het rooster.

Basisonderwijs en Cito-toetsen
Vanwege de ontwikkeling worden er veel toetsen afgenomen. Het belangrijkste verschil zit hem tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De meeste methodetoetsen hebben gelijk plaats na het afronden van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ook al zijn de resultaten bij methodetoetsen belangrijk, toch worden de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten in beeld te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van alle methodes en zijn goed te vertalen door de meester of juf. Aan de hand van de scores van Cito worden twee keer per jaar plannen gemaakt om kinderen of complete groepen nog gerichter les te geven.

Speciaal onderwijs
Het kan zijn dat een leerling niet goed mee komt op de reguliere basisschool. Dat kan komen door cognitieve problemen, maar ook door onprettig gedrag of door een stoornis. Zodra een kind niet meekomt op de gewone school kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles geprobeerd te hebben om een kind goed te helpen. Het kan helaas zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door professionals naar het sbo verwezen wordt. Vaak is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en ouders, maar de ervaringen leren dat het sbo veel beter in kan schatten wat een kind met leer- en gedragsproblemen van leerkrachten nodig heeft en en daarop kan reageren.

Meer weten?
Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig is georganiseerd, is voor ouders niet alles vanaf het begin duidelijk. Veel meer info vind je op de website van de regering en het ministerie van onderwijs. Maar vergeet niet om op bezoek te gaan op de school zelf of school van je keuze. De richtlijnen van het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar een school mag daar zelf over meebeslissen. Basisscholen kunnen onderling dan ook verschillen en dat zorgt dat ouders kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op de basisschool maak je snel een afspraak en schoolleiders vinden het altijd leuk om ouders te begroeten om hun school te showen.